XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI XUẤT NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP

 

           Trong nhng năm va qua, tình trng công dân Vit Nam xut nhp cnh trái phép sang Trung Quc có thi đim din biến phc tp, tim n nhiu vn đề v an ninh trt t và vi phm các quy định v xut nhp cnh. Đặc bit trong thi đim dch bnh Covid-19 bùng phát phc tp, nhiu người dân trên địa bàn do hoàn cnh kinh tế khó khăn, khó tìm kiếm vic làm đã xut cnh trái phép sang Trung Quc để tìm vic làm.

            Hành vi xut cnh trái phép sang Trung Quc đã vi phm pháp lut v xut nhp cnh ca Vit Nam và Trung Quc. Đối vi Vit Nam, người vi phm s b x lý theo quy định ti đim a, khon 3, điu 18, Ngh định s 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 ca Chính ph v hành vi “Qua li biên gii quc gia mà không làm th tc xut cnh, nhp cnh theo quy định ca pháp lut”, mc pht tin t 03 đến 05 triu đồng; trường hp đã b x pht vi phm hành chính v hành vi này mà còn tái phm có th b xem xét x lý v hình s theo quy định ti điu 347 B Lut hình s năm 2015, vi khung hình pht cao nht có th lên đến 03 năm tù giam.

          Ngoài ra, nhng người xut cnh trái phép sang Trung Quc còn phi đối mt vi nhiu ri ro khác như: b lc lượng chc năng Trung Quc bt gi x lý, đui, trc xut, pht tin, ci to lao động; phi thường xuyên trn tránh vic kim tra, truy quét, x lý ca lc lượng chc năng Trung Quc; b ch s dng lao động n lương, “qut” lương; khi gp nhng ri ro v tài sn, sc khe, tính mng không dám đề ngh các cơ quan chc năng Trung Quc bo h vì h là nhng người nhp cnh trái phép.

Bên cnh đó, người xut nhp cnh trái phép còn d b lôi kéo vào hot động ti phm hoc tr thành nn nhân ca các v phm ti mua bán người, t chc cho người khác xut nhp cnh trái phép hoc b ép làm gái mi dâm…

            Để phòng nga các hot động xut nhp cnh trái phép, Công an huyn Gia Vin đề ngh nhân dân:

            Khi có nhu cu ra nước ngoài để tìm kiếm vic làm nên thông qua các cơ quan chc năng đưa người Vit Nam ra nước ngoài lao động theo hp đồng như Trung tâm xúc tiến vic làm - S Lao động Thương binh và Xã hi hoc qua cơ quan qun lý xut nhp cnh để được hướng dn thc hin các th tc v xut nhp cnh theo đúng quy định ca pháp lut, không để các đối tượng xu d d, lôi kéo xut cnh trái phép.

            Đồng thi đề ngh nhân dân nêu cao tinh thn trách nhim, khi phát hin các đối tượng có hành vi d d, lôi kéo người xut nhp cnh trái phép thì thông báo ngay cho lc lượng Công an nơi gn nht để có bin pháp x lý kp thi.

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 364
  • Tất cả: 13 951
Đăng nhập