Thông báo Về việc thực hiện Công văn số 405/UBND-VP6 ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHƯƠNG

Số:08/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Phương, ngày 18  tháng 7 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO


Về việc thực hiện Công văn số 405/UBND-VP6 ngày 16/7/2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

 

Ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 405/UBND-VP6 về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã Gia Phương chỉ đạo:

Thực hiện nghiêm các nội dung sau kể từ 0 giờ 0 phút ngày 18/7/2021

đến khi có thông báo mới”.

 1. Tạm dừng các điểm du lịch, các di tích; các hoạt động thể dục thể thao tập trung trên 20 người, Spa, thẩm mỹ, phòng trà có giao lưu văn nghệ, bi-a, rạp chiếu phim, bể bơi.
 2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ Karaoke, quán Bar, vũ trường, xông hơi massage,  game-online, trò chơi điện tử
 3. Hiệu trưởng trường Trung học cở sở, Trường tiểu học, chỉ đạo các giáo viên của trường tạm dừng việc tổ chức dạy học thêm trên địa bàn xã .

  - Giáo viên của các trường trong huyện đang thường trú trên địa bàn xã Gia Phương tạm dừng việc tổ chức dạy học thêm trên địa bàn xã .

 4. Giao cho Trưởng Công an xã Gia Phương chủ trì, phối hợp Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; Trưởng các thôn kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm nội dung trên. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Gia Phương thông báo và yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh, các đơn vị có liên quan và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:

 • Thành viên BCĐ phòng, chống dịch của xã;
 • Đài truyền thanh;
 • Trưởng thôn;
 • Đài truyền thanh;
 • Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đinh Hồng Thế


BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 89
 • Trong tuần: 419
 • Tất cả: 14 006
Đăng nhập